KONTAKTUJTE NÁS
všeobecné informácie
0907 052 624

POHOTOVOSŤ
nahlasovanie porúch a opráv
0907 948 127

Správy

Oblasť požiarnej prevencie patrí medzi dôležité zložky a súčasti Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Samotným zmyslom a hlavnou úlohou požiarnej prevencie je ochrana života, zdravia, majetku a životného prostredia. Úlohou požiarnej prevencie je teda ochrana života a zdravia fyzických osôb teda občanov, ale taktiež aj ochrana majetku fyzických osôb a právnických osôb. Chráneným záujmom je taktiež ochrana životného prostredia. Požiarnu prevenciu je potrebné vnímať ako neoddeliteľnú súčasť typického a bežného života každého občana. Riziko vzniku požiaru nie je možné nikdy úplne vylúčiť, je však možné riziko vzniku požiaru znížiť, prípadne eliminovať. K jeho zníženiu prispieva práve ľudský faktor, ktorý môže ovplyvniť či už jednotlivec, skupina osôb, prípadne celá spoločnosť. Uvedomelosť je v prípade vnímania požiarnej prevencie veľmi dôležitá nakoľko samotná zodpovednosť a obozretnosť občanov prispieva k zníženiu pravdepodobnosti vzniku požiarov. Zodpovedný a rozvážny prístup jednotlivca je jednoznačne dôležitým prvkom pri predchádzaní vzniku požiarov.

Požiarnu prevenciu môžeme charakterizovať ako výkon kontrolnej činnosti (protipožiarnych kontrol), ako posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a ako preventívno-výchovnú činnosť smerom k verejnosti.

Požiarna prevencia je možno zdanlivo málo rozšírenou a vnímanou oblasťou v spoločnosti. Pravdou je, že táto oblasť by mala byť vnímaná veľmi aktívne. Na požiarnu prevenciu je potrebné dbať v mnohých sférach bežného života. Je potrebné mať na pamäti skutočnosť, že riziko vzniku požiaru je takmer všade a iba zodpovedným a uvedomelým prístupom každého jednotlivca môžeme vzniku požiaru zabrániť, a tým ochrániť život a zdravie, uchrániť majetkové hodnoty a zároveň zabezpečiť aj ochranu životného prostredia.

Na fotografii môžte vidieť zatarasenú únikovú cesty.

Zdroj: Facebook HaZZ

Zatarasená úniková cesta

Ďalšie správy

MIKULÁŠ 2023

MIKULÁŠ V BYTOVÝCH DOMOCH V niektorých bytových domoch sme pre vlastníkov bytov a ich ratolesti pripravili prekvapenie – návštevu Mikuláša so svojimi pomocníkmi. Mikuláš bol

Prenájom luxusných bytov v Nitre

www.najlepsiprenajom.sk – Naše služby poskytujeme len pre majiteľov bytov v troch rezidenčných objektoch v Nitre. Komplexný servis s kombináciou služieb pre vlastníkov a nájomníkov, vytvára

Výberové konanie

Spoločnosť ARAMIS Správa bytov s.r.o., vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa obnovy bytového domu. Bližšie informácie na 0905 620 038.