KONTAKTUJTE NÁS
všeobecné informácie
0907 052 624

POHOTOVOSŤ
nahlasovanie porúch a opráv
0907 948 127

O nás

Skúsenosti, odbornosť, transparentnosť

Vďaka modernému programovému vybaveniu zabezpečujeme prehľadné spravovanie finančných prostriedkov na účtoch bytových domov a okamžitú informovanosť vlastníkov o všetkých účtovných operáciách. Pri riadení celej správy sa riadime platnou legislatívou s tým, že vždy sme len odbornými radcami vlastníkom, ktorí o všetkom rozhodujú sami.

Všetci zamestnanci spoločnosti dlhodobo pôsobia v oblasti správy nehnuteľností. Konatelia spoločnosti sú držiteľmi certifikátu „Manažér správy budov“. Vzhľadom na skúsenosti, prax, odborné vzdelanie zamestnancov spoločnosti, ponúkame transparentný výkon správy s heslom dôvera, dostupnosť a dôslednosť. 

Pre bytové domy, ktoré plánujú rekonštrukciu alebo významnú obnovu, zabezpečujeme financovanie z komerčného úveru, spracujeme a podáme žiadosť o zvýhodnený úrok na Štátny fond rozvoja bývania. Počas rekonštrukcie bytového domu zabezpečujeme odborný dohľad nad realizáciou stavebných, elektroinštalačných a ostatných prác odborne spôsobilou osobou.

Komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností

Nebo nás rovno kontaktujte

Shape

Zamestnanci spoločnosti ARAMIS Správa bytov s.r.o. dlhodobo pôsobia v oblasti správy bytových domov a spracovania účtovníctva. Naša dlhoročná prax je zárukou istoty, stability a spokojnosti.

DÔVERA

Klient má vždy prehlad o dianí prostredníctvom elektronického systému výpisov.

DÔSLEDNOSŤ

Upriamením pozornosti na detaily vytvárame veľké funkčné celky.

DOSTUPNOSŤ

Sme vo Vašom meste na dosah vtedy keď to potrebujete.