KONTAKTUJTE NÁS
všeobecné informácie
0907 052 624

POHOTOVOSŤ
nahlasovanie porúch a opráv
0907 948 127

Vlastníte nehnuteľnosť?

ZVERTE SA DO RÚK PROFESIONÁLOV

Profesionálna správa vašich nehnuteľností, bytových domov a priemyselných objektov.

Poskytujeme poradenstvo a široké spektrum služieb – od havarijnej až po upratovaciu.

Správa bytov

Komplexná správa bytových domov - evidencie, účtovníctvo, pohotovostná služba, ...

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva, fondu prevádzky, zálohy, mzdová agenda, vyúčtovanie, neplatiči, ...

Stavebníctvo

Murárske práce, rekonštrukcie, zateplenie, drobné opravy v interiéri, ...

Reality

Komplexné služby v oblasti kúpy, predaja, prenájmu a zámen nehnuteľností. Vrátane právneho servisu.

Polyfunkčné objekty

Komplexná správa - upratovacie služby, zabezpečovanie ochrany majetku, údržbárske práce, ...

Odbornosť

Konatelia spoločnosti sú držiteľmi certifikátu „Manažér správy budov“. Riadime sa platnou legislatívou.

Transparentnosť

Prehľadné spravovanie finančných prostriedkov, okamžitá informovanosť vlastníkov o všetkých operáciách.

V čom sme dobrí?

Komplexná správa nehnuteľností, bytových domov a priemyselných objektov.

Vzhľadom na skúsenosti, prax a odborné vzdelanie zamestnancov spoločnosti, ponúkame transparentný výkon správy s heslom dôvera, dostupnosť a dôslednosť. Vďaka modernému programovému vybaveniu zabezpečujeme prehľadné spravovanie finančných prostriedkov na účtoch bytových domov a okamžitú informovanosť vlastníkov o všetkých účtovných operáciách. Pri riadení celej správy sa riadime platnou legislatívou s tým, že vždy sme len odbornými radcami vlastníkom, ktorí sa o všetkom rozhodujú sami.

MIKULÁŠ 2023

MIKULÁŠ V BYTOVÝCH DOMOCH V niektorých bytových domoch sme pre vlastníkov bytov a ich ratolesti pripravili prekvapenie – návštevu Mikuláša so svojimi pomocníkmi. Mikuláš bol

Prenájom luxusných bytov v Nitre

www.najlepsiprenajom.sk – Naše služby poskytujeme len pre majiteľov bytov v troch rezidenčných objektoch v Nitre. Komplexný servis s kombináciou služieb pre vlastníkov a nájomníkov, vytvára

Shape