KONTAKTUJTE NÁS
všeobecné informácie
0907 052 624

POHOTOVOSŤ
nahlasovanie porúch a opráv
0905 620 038

Dokumenty

Preberací protokol na byt je doklad o odovzdaní/prevzatí bytu a zároveň tiež súhlasným vyhlásením zmluvných strán o stave bytu v čase jeho odovzdania/prevzatia.