KONTAKTUJTE NÁS
všeobecné informácie
0907 052 624

POHOTOVOSŤ
nahlasovanie porúch a opráv
0907 948 127

Dokumenty

Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu Preberací protokol na byt je doklad o odovzdaní/prevzatí bytu a zároveň tiež súhlasným vyhlásením zmluvných strán o stave bytu v čase jeho odovzdania/prevzatia. Žiadosť o povolenie na montáž klimatizačného zariadenia Žiadosť o rekonštrukciu a úpravu bytu Žiadosť o zmenu počtu osôb v byte Splnomocnenie na schôdzu