Účtovníctvo

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií.


V oblasti spracovania jednoduchého účtovníctva ponúkame:
 • prevzatie účtovných dokladov v našej spoločnosti alebo priamo u Vás a následné zaúčtovanie v zmysle zákona
 • peňažný denník - chronologický zápis očíslovaných účtovných prípadov
 • knihu pohľadávok a záväzkov - prehľad o úhradach dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidencia DPH - zoznam daňových dokladov, zostavenie priznania k dani DPH za príslušné zdaňovacie obdobie
 • knihu sociálneho fondu
 • evidencie jázd
 • evidenciu majetku
 • ročnú účtovnú uzávierku podľa platnej metodiky MF SR
 • zostavenie priznania k dani, spolu s výkazom o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch
V oblasti spracovania podvojného účtovníctva ponúkame:
 • prevzatie účtovných dokladov v našej spoločnosti alebo priamo u Vás a následné zaúčtovanie v zmysle zákona
 • účtovný denník - chronologický zápis všetkých účtovných prípadov
 • hlavná kniha - zápis účtovných prípadov na príslušné analytické účty
 • saldokonto odberateľov a dodávateľov-prehľad o úhradach dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidencia DPH - zoznam daňových dokladov, zostavenie priznania k dani DPH za príslušné zdaňovacie obdobie
 • evidencia majetku
 • evidencie jázd
 • ročná účtovná uzávierka - zostavenie ročných účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát a príloh podľa platnej metodiky MF SF)
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb


Mzdová agenda
 • Komplexné spracovanie mdovej agendy :
 • výpočet a evidenci miezd pre zamestnancov
 • spracovanie a zasielanie hlásení pre poiťovne a daňový úrad
 • príprava obálok s výplatnou páskou pre každého zamestnanca
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotního poistenia
 • príprava bankových prevodov v papierovej alebo elektronickém forme
 • spracovanie potrebných potvrdení
Kontaktujte nás
Aramis s.r.o.
Župná 7
Zlaté Moravce
 
0907 052 624
info@aramis-sprava.sk
Odber noviniek
Prihláste sa k odberu našich noviniek
a buďte informovaný ako prvý!
Zadaním e-mailovej adresy dávate výslovný a bezvýhradný
súhlas so spracovaním osobných údajov
©2021 www.aramis-sprava.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.
navrhol, nakreslil, naprogramoval a rozhýbal