Ekonomická oblasť

Ponuka služieb:
 • vedenie účtovníctva v zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení na dome
 • vedenie analytickej evidencie účtu bytového domu
 • vedenie osobitného účtu Fondu prevádzky údržby a opráv pre jednotlivé bytové domy zvlášť
 • poskytovanie vyúčtovania skutočných nákladov za poskytnuté služby zákonom stanovenej lehote t.j. do 31.5. nasledujúceho roku
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu vrátane verejných poplatkov
 • evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a poplatku za výkon správy, včítane ich vymáhania
 • spracovanie mesačných zálohových predpisov
 • vedenie mzdovej agendy
 • kontrola cenovej a vecnej fakturácie prác v objekte
 • vypracovávanie a podávanie daňových priznaní za spoločenstvá vlastníkov bytov
 • vedenie evidencie neplatičov
 • vyúčtovanie príjmov a výdavkov
ZAUJALA VÁS
NAŠA PONUKA?
Kontaktujte nás
Aramis s.r.o.
Župná 7
Zlaté Moravce
 
0907 052 624
info@aramis-sprava.sk
Odber noviniek
Prihláste sa k odberu našich noviniek
a buďte informovaný ako prvý!
Zadaním e-mailovej adresy dávate výslovný a bezvýhradný
súhlas so spracovaním osobných údajov
©2021 www.aramis-sprava.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.
navrhol, nakreslil, naprogramoval a rozhýbal